Ülkemiz şimdilerde çok fazla bilinmese de şarap üretimi açısından en uygun bölgelerden biri. Peki Türkiye de üretilmekte olan şaraplar en çok hangi bölgelerde, hangi üzümlerden üretiliyor biliyor musunuz?

Anadolu topraklarında şarapçılığın binlerce yıllık geçmişi sahip olduğu bilinmektedir; zira Türkiye esasen konumu itibariyle dünyanın şarap üretimine en elverişli ülkelerinden biri. Bununla beraber Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyini dışında tutarsak neredeyse her bölgesinden kaliteli üzümler fışkıran Anadolu da üzümlerin yalnızca yüzde 2 si şarap imalinde kullanılıyor. Oysa verdiğimiz bu oran, benzer ülkelerde yüzde 70 ile yüzde 95 arasında değişmekte. Yine de Türkiye de son yıllarda arka arkaya açılan şarap fabrikaları, artan ürün çeşitliliği, şarap ihracatının ve iç pazardaki şarap tüketiminin artıyor olması, Türk şarapçılığı için umut vaat ediyor.